rodina > Zprávy > Novinky z oboru

Úvod do ozubeného kola rypadla.

2022-05-21

Obecně řečeno, bagr se používá jako stavební těžké zařízení pro těžbu písku, kamení nebo pro operace nakládání písku a podobně. Bagry lze rozdělit na pásový a kolový. Zejména pásové rypadlo má širší povrch v kontaktu se zemí než rypadlo kolové a může pracovat v mokřadech, na nebezpečných místech a podobně.

Pásové rypadlo tvoří pásový pás spojením množství článků se spojovacím čepem a pásový pás se otáčí záběrem spojovacího čepu pásového pásu s řetězovým kolem vytvořeným ve tvaru zubu.

Při těžbě písku nebo kamení pomocí takového pásového rypadla se cizí předměty, jako je písek nebo kameny, vkládají do drážek zubů řetězového kola a brání tomu, aby profil zubu řetězového kola zabíral se spojovacím čepem.

Kromě toho, když se taková cizí hmota nahromadí na jednom povrchu drážky zubu řetězového kola nebo tvaru zubu, část tvaru zubu vytvořená v konstantním intervalu rozteče se zesílí. Proto, když spojovací čep zabírá se zuby řetězového kola, je rozteč zubů různá kvůli vložení cizí hmoty a nastává problém, že se řetězové kolo poškodí.